CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 12

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 9 / Hawkins Mansion
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 9 / Hawkins Malikanesi

(EN) After the death of Colden, Pierce, victim of hallucinations, advanced inside the Riverside Institute to the point of discovering, Sarah Hawkins, alive, prisoner of dr. Fuller. The last confrontation between Charles Hawkins and his wife has revealed that the man, under his monsterous appearance tried to protect her from the influence of the Myth. He warned pierce. If Sarah succumbs to the lure of the occult, she will lose all her free will, allowing the cult bring its plan to fruition; summon an ancient and evil god. Henceforth, Pierce must know more about Sarah Hawkins intentions and find a way to protect her.

(TR) Colden’in ölümünün ardından, halüsülasyonlara maruz kalan Pierce, Riverside Hastahanesinde, dr. Fuller tarafından hapsedilen canlı haldeki Sarah Hawkinsi bulacak kadar ilerler. Charles Hawkins ve eşinin son karşılaşması, Charles’ın canavarımsı görünüşünün ardında karısını bu gizemin etkisinden korumaya çalıştığını ortaya çıkartır. Charles Pierce’i uyarır. Eğer Sarah tarikatın tuzağına yenik düşerse, tüm hür iradesini kaybedecek ve buda tarikatın planlarının sonuca ulaşmasına sebep verecektir; Eski ve kötü bir tanrının dirilmesi. Bu yüzden, Pierce Sarah Hawkins’i koruyabilmek için onun amacını öğrenmesi grekmektedir.