CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 16

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 13 / Whaling Station
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 13 / Balina Depolama İstasyonu

(EN) Pierce crossed the docks, where old acquaintances and new faces met their ends. All over the place, Leviathan’s slaves were wandering in search of a victim. After fighting his way through, and after discovering the truth about origin of the cult and its founders, Pierce finally reached the whaling station. He hopes to catch Sarah Hawkins before she does something wrong.

(TR) Pierce eski yaşayanların ve yeni yüzlerin kendi sonlarını hazırladıkları rıhtımın diğer tarafına geçer. Her yerde Su Canavarının köleleri yeni bir kurban aramaktadır. Yolunu buldup, tarikatın ve kurucularının hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra, Pierce sonunda balina işleme deposuna ulaşır. Sarah Hawkins’in yanlış bir şeyler ypmasından önce ona ulaşmayı umut etmektedir.

LORDS OF THE FALLEN PART / BÖLÜM 16

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Main Hall / Climbing and Cleaning in Citadel
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Ana Salon / Surlara Tırmanış ve Temizlik

(EN) I am in! No difference from outside. Corridors, halls, rooms are all invaded by Roghar army. Antanas and Kaslo, are waiting at the top level of citadel tower. Harkyn, with an upgraded gaunlet, will help all the remaining soldiers to clean everywhere from Roghar while climbing towards top.

(TR) İçerdeyim! Dışarıdan bir farkı yokmuş. Koridorlar, odalar, salonlar hepsi Roghar ordusu tarafından işgal altında. Antanas ve Kaslo, sur kulesinin en yüksek seviyesinde bekliyor. Harkyn, geliştirilmiş kolluğu ile, sağ kalan askerlere her yeri Rogharlardan temizlemeye yardımcı olup yukarıya doğru tırmanacak.