CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 13

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 10 / Police Station and Caves
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 10 / Polis Karakolu ve Mağaralar

(EN) With the help of Algernon Drake, Pierce obtained an amulet that is supposed to protect Sarah Hawkins against the evil powers covet her. The painter told him of desire to track and kill the Dimensional Shambler in order to atone for her sins. Before Pierce could stop her, he was arrested by police.

(TR) Algernon Drake’in yardımı ile Pierce, Sarah Hawkins’i dürtükleyen kötü güçlerden koruması beklenen kolyeyi bulur. Sarah günahlarını affetirmek için Shambler canavarını izlemek ve yok etmek istediğini söyler. Pierce onu durduramadan polis tarafından tutuklanır.

LORDS OF THE FALLEN – PART/BÖLÜM 13

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Dungeons and Creatures / I am Your Freedom
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Zindanlar ve Yaratıklar / Özgürlüğünüz Benim

(EN) Corpses, prisoners, monsters and minions are the residents of the dangeons now. Between Citadel and Catacombs, Dangeons and cells will be last destionation. God knows what heppened here but the smell of evil souls are everywhere. Harkyn, made his axe ready to slash any opponent will jump from darkness to stop him.

(TR) Zindanların yeni sakinleri artık tutuklular, canavarlar, hizmetkarlar ve cesetler. Surlar içi ve yer altı mezarlığı arasındaki son durak yeri zindanlar ve hücreler. Burada neler olduğunu Tanrı biliyor ama kötü ruhların kokusu her tarafta. Harkyn, onu durdurmak için karanlıktan üstüne atlayacak tüm düşmanları kesmek için baltasını hazırlamıştır.