CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 12

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 9 / Hawkins Mansion
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 9 / Hawkins Malikanesi

(EN) After the death of Colden, Pierce, victim of hallucinations, advanced inside the Riverside Institute to the point of discovering, Sarah Hawkins, alive, prisoner of dr. Fuller. The last confrontation between Charles Hawkins and his wife has revealed that the man, under his monsterous appearance tried to protect her from the influence of the Myth. He warned pierce. If Sarah succumbs to the lure of the occult, she will lose all her free will, allowing the cult bring its plan to fruition; summon an ancient and evil god. Henceforth, Pierce must know more about Sarah Hawkins intentions and find a way to protect her.

(TR) Colden’in ölümünün ardından, halüsülasyonlara maruz kalan Pierce, Riverside Hastahanesinde, dr. Fuller tarafından hapsedilen canlı haldeki Sarah Hawkinsi bulacak kadar ilerler. Charles Hawkins ve eşinin son karşılaşması, Charles’ın canavarımsı görünüşünün ardında karısını bu gizemin etkisinden korumaya çalıştığını ortaya çıkartır. Charles Pierce’i uyarır. Eğer Sarah tarikatın tuzağına yenik düşerse, tüm hür iradesini kaybedecek ve buda tarikatın planlarının sonuca ulaşmasına sebep verecektir; Eski ve kötü bir tanrının dirilmesi. Bu yüzden, Pierce Sarah Hawkins’i koruyabilmek için onun amacını öğrenmesi grekmektedir.

LORDS OF THE FALLEN – PART/BÖLÜM 12

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – More Deeper More Sinister
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Daha Derin Daha Günahkar

(EN)That passage have to be found! With every door or chest open, a monster appears and jumps on our hero to kill. The horror is rising as deeper as he travels into. Monastry may be protected well but what is going on underground. Minions of lords invaded every corner of catacombs. My axe will enlighten the way to citadel.

(TR)O geçit illaki bulunacak! Her sandığın veya kapının açılmasıyla bir canavar ortaya çıkıp kahramanımızın üstüne abanıyor. Daha derinlere ilerledikçe kabus daha da artıyor. Manastır iyi korunuyor olabilir ama yer altında neler oluyor? Lordların hizmetkarları dehlizlerin her köşesini işgal etmiş durumda. Baltam surların içine giden yolu aydınlatacaktır.