CALL OF CTHULHU FINAL PART / SON BÖLÜM

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 14 / Whaling Station
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 14 / Balina Depolama İstasyonu

(EN) Pierce finally met Leviathan, in flesh and blood. The monsterous creature submitted him to series of ordeals, at the end of which he decided that the detective was ready to face his destiny. Pierce blew up the whaling station and, after a final confrontation with Leviathan, he passed out.

(TR) Pierce nihayet canlı ve kanlı Su Canavarı ile karşılaşır. Canavarımsı yaratık onu, sonunda kaderiyle yüzleşmeye hazır olduğunu karar vereceği bir seri işkenceye maruz bırakır. Pierce, Su canavarılya son konuşmasından sonra, balina işleme deposunu havaya uçurur, ve ardından kendinden geçer.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 16

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 13 / Whaling Station
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 13 / Balina Depolama İstasyonu

(EN) Pierce crossed the docks, where old acquaintances and new faces met their ends. All over the place, Leviathan’s slaves were wandering in search of a victim. After fighting his way through, and after discovering the truth about origin of the cult and its founders, Pierce finally reached the whaling station. He hopes to catch Sarah Hawkins before she does something wrong.

(TR) Pierce eski yaşayanların ve yeni yüzlerin kendi sonlarını hazırladıkları rıhtımın diğer tarafına geçer. Her yerde Su Canavarının köleleri yeni bir kurban aramaktadır. Yolunu buldup, tarikatın ve kurucularının hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra, Pierce sonunda balina işleme deposuna ulaşır. Sarah Hawkins’in yanlış bir şeyler ypmasından önce ona ulaşmayı umut etmektedir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 15

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 12 / Darkwater Port Mad Locals
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 12 / Darkwater Rıhtımındaki Çıldırmış yerliler

(EN) Pierce saw Cat’s worrying discoveries through her eyes. While she was searching for the murderer of a cop, she was attacked by some island inhabitants, Pierce has yet to find if she did make it.

(TR) Pierce Cat’in gözlerinden, endişe verici keşiflerini görür. Cat bir polisin öldürülmesini araştırırken, adanın bazı yerleşikleri tarafından saldırıya uğrar. Pierce Cat’in hayatta olup olmadığını bulması gerekmektedir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 14

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 11 / Darkwater Port and Cat
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 11 / Cat ve Darkwater Limanı

(EN) Sarah Hawkins, together with Algernon Drake, managed to permanently drive the dimensional shambler back, at the end of a fierce battle. However, this feat of strength cost her what was left of her self-awareness: she has scummed to the call of myth.

(TR) Sarah Hawkins Algernon Drake’le beraber, çetin bir kapışmanın sonunda Shambler canavarını kalıcı olarak geri göndermeyi başarırlar. Ama hernasılsa, bu galibiyet Sarah’ın bilincini kaybetmesine sebep olur ve gizemin çağrısına yenik düşer

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 13

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 10 / Police Station and Caves
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 10 / Polis Karakolu ve Mağaralar

(EN) With the help of Algernon Drake, Pierce obtained an amulet that is supposed to protect Sarah Hawkins against the evil powers covet her. The painter told him of desire to track and kill the Dimensional Shambler in order to atone for her sins. Before Pierce could stop her, he was arrested by police.

(TR) Algernon Drake’in yardımı ile Pierce, Sarah Hawkins’i dürtükleyen kötü güçlerden koruması beklenen kolyeyi bulur. Sarah günahlarını affetirmek için Shambler canavarını izlemek ve yok etmek istediğini söyler. Pierce onu durduramadan polis tarafından tutuklanır.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 12

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 9 / Hawkins Mansion
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 9 / Hawkins Malikanesi

(EN) After the death of Colden, Pierce, victim of hallucinations, advanced inside the Riverside Institute to the point of discovering, Sarah Hawkins, alive, prisoner of dr. Fuller. The last confrontation between Charles Hawkins and his wife has revealed that the man, under his monsterous appearance tried to protect her from the influence of the Myth. He warned pierce. If Sarah succumbs to the lure of the occult, she will lose all her free will, allowing the cult bring its plan to fruition; summon an ancient and evil god. Henceforth, Pierce must know more about Sarah Hawkins intentions and find a way to protect her.

(TR) Colden’in ölümünün ardından, halüsülasyonlara maruz kalan Pierce, Riverside Hastahanesinde, dr. Fuller tarafından hapsedilen canlı haldeki Sarah Hawkinsi bulacak kadar ilerler. Charles Hawkins ve eşinin son karşılaşması, Charles’ın canavarımsı görünüşünün ardında karısını bu gizemin etkisinden korumaya çalıştığını ortaya çıkartır. Charles Pierce’i uyarır. Eğer Sarah tarikatın tuzağına yenik düşerse, tüm hür iradesini kaybedecek ve buda tarikatın planlarının sonuca ulaşmasına sebep verecektir; Eski ve kötü bir tanrının dirilmesi. Bu yüzden, Pierce Sarah Hawkins’i koruyabilmek için onun amacını öğrenmesi grekmektedir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 11

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 8 / Riverside Asylum
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 8 / Riverside Tımarhanesi

(EN) The book projected Pierce into the body of Dr. Colden. The detective watched helplessly, as Bradley’s friend carried out her inquiry. Confronted with the experiments of fuller, she got into his office and discovered that the director of Riverside Institute was hiding information on, if not the body of, Sarah Hawkins. But she was discovered by fuller. Pierce must save her before its too late.

(TR) Kitap Pierce’i Dr. Colden’in vücuduna ışınlar. Dedektif, Bradley’in arkadaşı Colden’in kendi araştırmasını tamamlamasını çaresizce seyreder. Fuller’in deneylerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle, Fullerin ofisine girer ve Riverside enstitütüsünün yöneticisinin Sarah Hawkins hakkında bilgi gizlediğini keşfeder. Ama Fuller onu yakalar. Pierce çok geç olmadan onu kurtarması gerekmektedir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 10

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 8 / Riverside Institute
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 8 / Riverside Hastahanesi

(EN) In the nameless bookstore, pierce traced the trail of an attempted burglary. He discovered that charles hawkins was behind the attempt. Pierce opened the bookseller’s safe to find what the latter and sarah hawkins had hidden there. A book covered in human skin, lied inside, irresistibly attracted the detective. When he opened it, his mind is projected into another body.

(TR) İsimsiz Kütüphanede, Pierce bir hırsızlık olayının izini sürer. Hırsızlık girişimide bulunanın Charles HAwkins olduğunu keşfeder. Pierce, daha sonra buraya Sarah Hawkins’in ne sakladığını bulmak için kitapçının kasasını açar. Kasnın içindeki karşı insan derisiyle kaplı karşı konulamaz bie kitap detektifin ilgisini çeker. Kitabı açtığında, ruhu başka bir vücuda ışınlanır.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 9

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 7 / Nameless Bookstore
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 7 / İsimsiz Kütüphane

(EN) The Shambler turned out to be much more than an artwork painting of sarah hawkins, as a huge creature came out from painting to attack Pierce. After a hard fight, detective managed to send it back int the painting. He later discovered that the dagger he used to repel the creature had been sold to senders by a man named Algernon Drake, owner of the nameless bookstore. Pierce decides to pay the library a visit.

(TR) Shambler, Sarah Hawkinsin bir resim eserinden, resimden fırlayip Pierce’e saldıran kocaman bir yaratığa dönüşür. Zorlu bir kapışmadan sonra, detektif yaratığı resime geri göndermeyi başarır. Daha sonra yaratığı yendiği hançerin, Sanders’a isimsiz kütüphanenin sahibi olan Algernon Drake denilen bir adam tarafından satıldığını keşfeder. Pierce kutüphaneyi ziyaret etmeye karar verir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 8

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 6 / Sanders Galleri
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 6 / Sanderslerin Galerisi

(EN) The companions in misfortune decide to use hawkins mansion as a hideout. Pierce, Bradley and colden decided to solve the sarah hawkins case. They have a new trail to follow: francis sanders, an art collector and friend of painter, who died in front of pierce. The detective goes to his house in order to speak his widow about the shambler that the unfortunate man mentioned before he died.

(TR) Arkadaşlar Hawkinslerin köşkünü saklanma yeri olarak seçerler. Pierce, Bradley ve Colden Sarah Hawkins davasını çözmeye karar verirler. Takip edecekleri yeni bir ipucu vardır; Francis Sanders, Pierce’in gözleri önünde ölen eser kolleksiyoncusu ve ressamın arkadaşı. Detektif, şanssız adamın ölmeden önce bahsettiği Shambler hakkında, dul eşi ile görüşmek üzere onun evine gider.