LORDS OF THE FALLEN PART / BÖLÜM 19

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Second Visit to Temple / The Guardian
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Tapınağa İkinci Ziyaret / Gardiyan

(EN) This is second travel to the temple. Temple is abondoned as previous visit but another boss is guarding the eternal flames this time. If Harkyn wants to proceed to Chamber of Lies, he has to fight with the sixth boss. Challenging battle awaits. Then Yatka will show the passage.

(TR) Bu tapınağa ikinci yolculuğumuz olacak. Bir önceki ziyaretimizdeki gibi yine terkedilmiş ama bu kez sonsuz alevleri bir boss koruyor. Eğer Harkyn Yalanlar odasına ilerlemek istiyorsa altıncı boss ile kapışması lazım. Zorlu bir dövüş beklemekte. Daha sonra Yatka bize geçiş yolunu gösterecek.

INCREDIBLE ADVENTURES OF VAN HELSING III – PART / BÖLÜM 3

Van Helsing 3 Let’s Finish Playthrough – Haunted Forest / It Will Need Fresh Air
Van Helsing 3 Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Lanetli Orman / Temiz Havaya İhtiyacı Olacak

(EN) Van Helsing has arrived the forest of tales but now it is more sinister and full with evil creatures. It will not be easy to find the reason which corrupts whole forest territory. Killing beasts and destroying the sources of corruption is his business. Let’s bring the fresh air to this forest once more.

(TR) Van Helsing, masallar ormanına vardı ama ormanın daha karanlık ve kötü yaratıklarla dolu olduğunu gördü. Tüm ormanı kaplayan bu çürümüşlüğün sebebini bulmak kolay olmayacak. Yaratıkları kesmek ve kötü kaynakları yok etmek onun mesleği. Hadi bu ormana temiz ferah havayı tekrar geri getirelim.

INCREDIBLE ADVENTURES OF VAN HELSING III – PART / BÖLÜM 2

Van Helsing 3 Let’s Finish Playthrough – Borgova and Lair / Team Up with Old Friends
Van Helsing 3 Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Borgova ve Sığınak / Eski Dostlar ile Takımı Kuruyoruz

(EN) Van Helsing saved the Count Vlados and returned to the lair of resistance forces. All preprations should be done and organise the teams gathered. The infiltrator of faceless tsar is stopped before steal valuable equipments from labs. The aim of tsar is unpredictable. But Van helsing is on fire for vengence.

(TR) Van Helsing, Kont Vladosu kurtarmış ve direniş güçlerinin sığınağına dönmüştür. Bütün hazırlıklar yapılmalı ve birleşen takım organize olmalıdır. Yüzü Olmayan Çar’ın casusu laboratuvarlardan değerli ekipmanları çalamadan durdurulmuştu. Çar’ın amacı tahmin edilemezdir. Ama Van Helsing intikam ateşiyle yanmaktadır.

INCREDIBLE ADVENTURES OF VAN HELSING III – PART / BÖLÜM 1

Van Helsing 3 Let’s Finish Playthrough – Adventure Begins / Gathering Hunting Team Back
Van Helsing 3 Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Macera Başlıyor / Avcı Takmını Tekrar Toplamak

(EN) Van Helsing, after he destroyed the labs where freak creatures was created and defeated their boss, betrayed by faceless one, he swore for vengence. In the third game, as an Umbralist, he start to build the lair of resistance forces. He needs more powerful team and more development to take revenge. He starts cleaning streets of borgovia with his funny ghost companion, Katarina. Let’s The Adventure begins!

(TR) Van Helsing, ucube yaratıkların yaratıldığı laboratuvarı yok edip esas liderlerini yok ettikten sonra, Yüzü Olmayan tarafından ihanete uğradığı için intikam yemini eder. Bu üçüncü oyunda, bir umbralist olarak, direniş güçlerinin sığınağını kurmaya başlar. İntikam için daha çok gelişip daha güçlü bir takıma ihtiyacı var. Komik hayalet arkadaşı Katarina ile Borgovia sokaklarını temizlemeye başlar. Macera Başlamıştır.

LORDS OF THE FALLEN PART / BÖLÜM 18

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – On The Way Back To Temple / The Beast
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Tapınağa Geri Dönüş Yolunda / Canavar

(EN) Antanas asked Harkyn to return temple and fight with last lord of the Roghar. Our new mission is trying to kill the God Adyr. And the ambush of the Beast was waiting for us. The beast wants to know where we are going without fighting with it. Our new sword will give the best answer to it.

(TR) Antanas, Harkyn’den tapınağa geri dönüp lordların sonuncusu ile savaşmasını istedi. Yeni görevimiz Tanrı Adyr’i yok etmek. Ve Canavarın tuzağı bizi bekliyordu. Canavar onun ile savaşmadan nereye gideceğimizi bilmek isterdi. Yeni kılıcımız ona en iyi cevabı verecektir.

LORDS OF THE FALLEN PART / BÖLÜM 17

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Planetarium / Meeting With Antanas
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Gökevi / Antanasla Tanışma

(EN) At the top stage of citadel, Antanas is waiting with Kaslo. But he is very arrogant and asked Harkyn to clear Planetarium area. Then he can talk. Harkyn, who fought and defeated so many bosses of fallen lords, will surely clear the area from Roghars to listen what this foxy Antanas will say.

(TR) Surların en üst katında, Antanas Kaslo ile bizi beklerdi. Ama çok küstah biri ve Harkyn’e Gökevi katını temizlemesini istedi. Ancak öyle konuşabilirmiş. Lanetli Lordların birçok lideriyle savaşıp yenmiş olan Harkyn, bu kurnaz Antanas’ın söyleyeceklerini dinlemek için tabi kide bölgeyi Rogharlardan temizleyecektir.

LORDS OF THE FALLEN PART / BÖLÜM 16

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Main Hall / Climbing and Cleaning in Citadel
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Ana Salon / Surlara Tırmanış ve Temizlik

(EN) I am in! No difference from outside. Corridors, halls, rooms are all invaded by Roghar army. Antanas and Kaslo, are waiting at the top level of citadel tower. Harkyn, with an upgraded gaunlet, will help all the remaining soldiers to clean everywhere from Roghar while climbing towards top.

(TR) İçerdeyim! Dışarıdan bir farkı yokmuş. Koridorlar, odalar, salonlar hepsi Roghar ordusu tarafından işgal altında. Antanas ve Kaslo, sur kulesinin en yüksek seviyesinde bekliyor. Harkyn, geliştirilmiş kolluğu ile, sağ kalan askerlere her yeri Rogharlardan temizlemeye yardımcı olup yukarıya doğru tırmanacak.

LORDS OF THE FALLEN – PART / BÖLÜM 15

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Monastry Passage / Secret Arena Loot
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Manastıra Geçiş Yolu / Gizli Arena Ganimeti

(EN) Champion of Fallen Lords couldn’t resist against Harkyn fighting skills and demolished. The path to throne room of citadel is almost clear but in any case we must collect whatever we can, from the dungeons and sealed portal leading arena. If Harkyn will face with Antanas, he has to seem very strong.

(TR) Lanetli Lordların Şampiyonu Harkyn’in savaş yeteneklerine karşı dayanamadı ve yok oldu. Surlar İçinin taht odasına giden yol artık temiz sayılır ama her ihtimale karşı zindanlardan ve arenaya çıkan mühürlü geçitten her ganimet toplanmalı. Madem Harkyn Antanas ile karşılaşacak, çok güçlü görünmesi gerekiyor.

LORDS OF THE FALLEN – PART / BÖLÜM 14

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Champion Boss / Let Me See WWhat You Have
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Şampiyon / Neyin Varmış Görelim

(EN) What I was expecting? Dungeons end up with a fighting arena. Champion Boss of the fallen lords who exterminate all the soldiers dare to come down those halls, is waiting our hero Harkyn. Another enermous enemy is not an obstacle for him. Arena will shake with the epic battle once more now.

(TR) Ne beklerdim ki? Zindanların sonu bir dövüş arenasına çıktı. bu dehlizlere inmeye cesaret etmiş tüm askerleri doğrayan lanetli lordların Şampiyon Canavarı, kahramanımız Harkyn’i bekliyor. Başka bir devasa düşman onun için engel sayılmaz. Arena, bir kez daha destansı bir savaşa sahne olacak.

LORDS OF THE FALLEN – PART/BÖLÜM 13

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Dungeons and Creatures / I am Your Freedom
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Zindanlar ve Yaratıklar / Özgürlüğünüz Benim

(EN) Corpses, prisoners, monsters and minions are the residents of the dangeons now. Between Citadel and Catacombs, Dangeons and cells will be last destionation. God knows what heppened here but the smell of evil souls are everywhere. Harkyn, made his axe ready to slash any opponent will jump from darkness to stop him.

(TR) Zindanların yeni sakinleri artık tutuklular, canavarlar, hizmetkarlar ve cesetler. Surlar içi ve yer altı mezarlığı arasındaki son durak yeri zindanlar ve hücreler. Burada neler olduğunu Tanrı biliyor ama kötü ruhların kokusu her tarafta. Harkyn, onu durdurmak için karanlıktan üstüne atlayacak tüm düşmanları kesmek için baltasını hazırlamıştır.