CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 11

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 8 / Riverside Asylum
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 8 / Riverside Tımarhanesi

(EN) The book projected Pierce into the body of Dr. Colden. The detective watched helplessly, as Bradley’s friend carried out her inquiry. Confronted with the experiments of fuller, she got into his office and discovered that the director of Riverside Institute was hiding information on, if not the body of, Sarah Hawkins. But she was discovered by fuller. Pierce must save her before its too late.

(TR) Kitap Pierce’i Dr. Colden’in vücuduna ışınlar. Dedektif, Bradley’in arkadaşı Colden’in kendi araştırmasını tamamlamasını çaresizce seyreder. Fuller’in deneylerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle, Fullerin ofisine girer ve Riverside enstitütüsünün yöneticisinin Sarah Hawkins hakkında bilgi gizlediğini keşfeder. Ama Fuller onu yakalar. Pierce çok geç olmadan onu kurtarması gerekmektedir.

LORDS OF THE FALLEN – PART/BÖLÜM 11

Lords of the Fallen Let’s Finish Playthrough – Scary Trip To Catacombs
Lords of the Fallen Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Yer Altı Mezarlarına Ürkütücü Yolculuk

(EN)There is one way to reach the interior of citadel; Dark and frightening catacombs which is full with narrow corridors, traps, chambers, secret and monster minions. Harkyn, with his new inventory and upgraded weapons , will check every necessary spot of catacombs to find the passage. Amazing skillful fights will break the silence of this unholy place.

(TR)Surların içine ulaşabilmenin sadece bir yolu var; dar koridorlar, tuzaklar, odalar, sırlar ve hizmetkar canavarla dolu, karanlı ve korkunç yer altı mezarlığı. Harkyn, yeni envanteri ve geliştirilmiş silahları ile geçiş yolunu bulmak için yer altı mezarının her yerini didik didik edecek. Harika yetenek dolu çarpışmalar bu lanetli yerin sessizliğini bozacak.