CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 1

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 1 / Investigation Agency
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 1 / Detektiflik Bürosu

(EN) Edward Pierce, veteran of first world war, drowns his memories into liquor and sleeping pils. He is now a private detective who has trouble finding a case able to lift him from this torpor. Pierce must find a new case quickly or risk losing his license.

(TR) Edward Pierce, birinci dünya savaşı gazisi, hatıralarını alkole ve uyku ilaçlarına gömer. O şimdi düştüğü bataktan kurtulmak için yeni bir dava bulmakta zorlanan özel bir detektiftir. Çok acil olarak yeni bir dava bulması lazım akis takdirde lisansını kaybetme riski vardır.