CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 10

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 8 / Riverside Institute
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 8 / Riverside Hastahanesi

(EN) In the nameless bookstore, pierce traced the trail of an attempted burglary. He discovered that charles hawkins was behind the attempt. Pierce opened the bookseller’s safe to find what the latter and sarah hawkins had hidden there. A book covered in human skin, lied inside, irresistibly attracted the detective. When he opened it, his mind is projected into another body.

(TR) İsimsiz Kütüphanede, Pierce bir hırsızlık olayının izini sürer. Hırsızlık girişimide bulunanın Charles HAwkins olduğunu keşfeder. Pierce, daha sonra buraya Sarah Hawkins’in ne sakladığını bulmak için kitapçının kasasını açar. Kasnın içindeki karşı insan derisiyle kaplı karşı konulamaz bie kitap detektifin ilgisini çeker. Kitabı açtığında, ruhu başka bir vücuda ışınlanır.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 9

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 7 / Nameless Bookstore
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 7 / İsimsiz Kütüphane

(EN) The Shambler turned out to be much more than an artwork painting of sarah hawkins, as a huge creature came out from painting to attack Pierce. After a hard fight, detective managed to send it back int the painting. He later discovered that the dagger he used to repel the creature had been sold to senders by a man named Algernon Drake, owner of the nameless bookstore. Pierce decides to pay the library a visit.

(TR) Shambler, Sarah Hawkinsin bir resim eserinden, resimden fırlayip Pierce’e saldıran kocaman bir yaratığa dönüşür. Zorlu bir kapışmadan sonra, detektif yaratığı resime geri göndermeyi başarır. Daha sonra yaratığı yendiği hançerin, Sanders’a isimsiz kütüphanenin sahibi olan Algernon Drake denilen bir adam tarafından satıldığını keşfeder. Pierce kutüphaneyi ziyaret etmeye karar verir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 8

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 6 / Sanders Galleri
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 6 / Sanderslerin Galerisi

(EN) The companions in misfortune decide to use hawkins mansion as a hideout. Pierce, Bradley and colden decided to solve the sarah hawkins case. They have a new trail to follow: francis sanders, an art collector and friend of painter, who died in front of pierce. The detective goes to his house in order to speak his widow about the shambler that the unfortunate man mentioned before he died.

(TR) Arkadaşlar Hawkinslerin köşkünü saklanma yeri olarak seçerler. Pierce, Bradley ve Colden Sarah Hawkins davasını çözmeye karar verirler. Takip edecekleri yeni bir ipucu vardır; Francis Sanders, Pierce’in gözleri önünde ölen eser kolleksiyoncusu ve ressamın arkadaşı. Detektif, şanssız adamın ölmeden önce bahsettiği Shambler hakkında, dul eşi ile görüşmek üzere onun evine gider.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 7

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 6 / Sanders Residence
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 6 / Sanderslerin Rezidansı

(EN) Pierce woke up in an asylum, installed in the cellars of riverside institute. He met Dr. Colden, a female friend of bradley, who helped him to escape. Wandering through the corridors of this place, where dr. fuller reigns supreme, Pierce was able to talk wit a man called Francis sanders. Before dying in the full view of detective, he accused sarah hawkins being the cause of his torments. Pierce finally left the accursed building accompanied with bradley and colden. The companions in misfortune decide to use hawkins mansion as a hideout. Pierce, Bradley and colden decided to solve the sarah hawkins case. They have a new trail to follow: francis sanders, an art collector and friend of painter, who died in front of pierce. The detective goes to his house in order to speak his widow about the shambler that the unfortunate man mentioned before he died.

(TR) Pierce, Riverside enstitüsüne bağlı bir akıl hastahanesinde uyanır. Bradley’nin bayan arkadaşı ve kaçmasına yardımcı olan Dr. Colden ile tanışır. Dr. Fuller’in hakim sürdüğü koridorlarında dolaşırken, Pierce Francis Sanders diye bir adamla karşılaşır. Detektifin gözleri önünde can verirken, çektiği ızdıraba Sarah Hawkinsin sebep olduğunu söyler. Pierce, sonunda Colden ve Bradley ile bu lanetlenmiş yerden kaçar. Arkadaşlar Hawkinslerin köşkünü saklanma yeri olarak seçerler. Pierce, Bradley ve Colden Sarah Hawkins davasını çözmeye karar verirler. Takip edecekleri yeni bir ipucu vardır; Francis Sanders, Pierce’in gözleri önünde ölen eser kolleksiyoncusu ve ressamın arkadaşı. Detektif, şanssız adamın ölmeden önce bahsettiği Shambler hakkında, dul eşi ile görüşmek üzere onun evine gider.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 6

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 5 / Riverside Institute
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 5 / Riverside Hastahanesi

(EN) Pierce and officer Bradley followed the intruder to the secret meeting place of a cult set in a network of underground caves right under the Hawkins Manor. They witnessed strange ceremony led by Charles Hawkins, very much alive. Bradley tried to arrest him, but Hawkins, whose body displayed various mutations, disemboweled the police officer. As he tried to escape from him, Pierce found himself prisoner of a rockfall. Rushed to the Riverside Institute, he is in critical state.

(TR) Pierce ve memur Bradley davetsiz misafiri, Hawkins malikanesinin altindaki mağralarda tarikatin buluşma yerine kadar takip ederler. Gayet canlı görünen Charles Hawkins’in yönettiği garip bir ayine şahit olurlar. Bradley, vücüdü mutasyona uğrayan Hawkinsi tutuklamaya çalışsada, Hawkins onu etkisiz hale getirir. Pierce ondan kaçmaya çalışırken kendini taş yıkıntısının altında bulur. Kritik halde Riverside hastahanesine acilen yatırılır.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 5

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 4 / Tunnels under Hawkins Manor
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 4 / Hawkinslerin Köşkünün altındaki Tüneller

(EN) Inside the Hawkins mansion, the scene of fire revealed it secrets. Pierce and officer bradley, now on the trail of survivor, had undertaken the search the place, looking for proof. When a hooded man leaped into sarah hawkins workshop to steal a painting, detective and police officer set off after him. By following him to the office of charles hawkins, they discovered a secret passage. Pierce and bradley entered the tunnel under the mansion.

(TR) Hawkinlerin malikanesinde, yangın mahalli sırları ortaya çıkar. Pierce ve memur Bradley, kutulanın izinde mekanı inceleyip kanıt aramaktadırlar. Sarah Hawkinsin atölyesinde kapüşonlu bir adamın ortaya çıkıp resimi çalmasının ardından detektif ve polis memuru peşine düşerler. Charles Hawkinsin ofisine kadar onu takip ederler ve orada gizli bir geçit keşfederler. Pierce ve Vradley malikanenin altındaki tünellere girerler.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 4

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 3 / Hawkins Manor
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 3 / Hawkinslerin Köşkü

(EN) Pierce and Officer Bradley explored the gardens of hawkins mansion. The family lies in the graveyard of property, guarded by silas winchester. The old caretaker, still faithfull to his employers, keeps watch on the place, armed with his ax. Pierce and bradley manage to calm him down and, finally get the key to the hawkins mansion. They entered the building looking for the scene of fire.

(TR) Pierce ve memur Bradley hawkin malikanesinin bahçesini kontrol ederler. Aile, Silas Winchester tarafından korunan mülkün mezarlığında yatıyordu. Eski işverenlerine hala daha sadık olan yaşlı bakıcı, mekana baltasıyla göz kulak oluyordu. Pierce ve Bradley bakıcıyı sakinleştirmiş ve sonunda hawkins malikanesinin anahtarını almıştılar. Binaya girerler ve yangın mahallini aramaya koyulurlar.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 3

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 3 / Gardens of Hawkins Mansion
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 3 / Hawkinslerin Malikanesinin Bahçesi

(EN) Pierce Managed to enter the warehouse. The place, thought to be abondoned, revealed some suprises: signs of recent occupation as well as a partly charred painting. Interrupted in his searching by officer Bradley, Pierce convinced him to join his investigation. The police officer is willing to drive the detective to Hawkins mansion.

(TR) Pierce ambara girmeyi başarmıştı. Terk edilmiş olması gereken mekan, birkaç sürprizi ortaya çıkardı: birisi tarafından mesken tutulmuş ve kısmi yanık bir resim. İncelemesi memur Bradley tarafından engellenmesinden sonra Pierce memuru soruşturmaya katılması için ikna eder. Polis memuru detektifi Hawkinlerin malikanesine götürmeye isteklidir.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 2

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 2 / Darkwater Port
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 2 / Darkwater Limanı

(EN) Pierce took the Hawkins case. The cursed artist is accused of having caused the fire that killed her and her family. As the only clue, she left her father a disturbing painting. On the shipping label, an address, a warehouse set on the docks of the island of Darkwater. The place seems to be the starting point for Pierce’s investigation.

(TR) Pierce Hawkins davasını almıştır. Lanetli sanatçı kendi ve ailesinin ölümüne sebep olan yangın ile suçlanmaktaydı. Tek ipucu olarak babasına rahatsız edici bir resim bırakmıştır. Sevkiyat etiketinde bir adres ve darkwater adasında bulunan bir ambar yazılıydı. Bu yer Pierce’in araştırması için başlanngıç noktası olacaktır.

CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 1

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 1 / Investigation Agency
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 1 / Detektiflik Bürosu

(EN) Edward Pierce, veteran of first world war, drowns his memories into liquor and sleeping pils. He is now a private detective who has trouble finding a case able to lift him from this torpor. Pierce must find a new case quickly or risk losing his license.

(TR) Edward Pierce, birinci dünya savaşı gazisi, hatıralarını alkole ve uyku ilaçlarına gömer. O şimdi düştüğü bataktan kurtulmak için yeni bir dava bulmakta zorlanan özel bir detektiftir. Çok acil olarak yeni bir dava bulması lazım akis takdirde lisansını kaybetme riski vardır.