INCREDIBLE ADVENTURES OF VAN HELSING III – PART / BÖLÜM 2

Van Helsing 3 Let’s Finish Playthrough – Borgova and Lair / Team Up with Old Friends
Van Helsing 3 Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Borgova ve Sığınak / Eski Dostlar ile Takımı Kuruyoruz

(EN) Van Helsing saved the Count Vlados and returned to the lair of resistance forces. All preprations should be done and organise the teams gathered. The infiltrator of faceless tsar is stopped before steal valuable equipments from labs. The aim of tsar is unpredictable. But Van helsing is on fire for vengence.

(TR) Van Helsing, Kont Vladosu kurtarmış ve direniş güçlerinin sığınağına dönmüştür. Bütün hazırlıklar yapılmalı ve birleşen takım organize olmalıdır. Yüzü Olmayan Çar’ın casusu laboratuvarlardan değerli ekipmanları çalamadan durdurulmuştu. Çar’ın amacı tahmin edilemezdir. Ama Van Helsing intikam ateşiyle yanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *