CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 4

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 3 / Hawkins Manor
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 3 / Hawkinslerin Köşkü

(EN) Pierce and Officer Bradley explored the gardens of hawkins mansion. The family lies in the graveyard of property, guarded by silas winchester. The old caretaker, still faithfull to his employers, keeps watch on the place, armed with his ax. Pierce and bradley manage to calm him down and, finally get the key to the hawkins mansion. They entered the building looking for the scene of fire.

(TR) Pierce ve memur Bradley hawkin malikanesinin bahçesini kontrol ederler. Aile, Silas Winchester tarafından korunan mülkün mezarlığında yatıyordu. Eski işverenlerine hala daha sadık olan yaşlı bakıcı, mekana baltasıyla göz kulak oluyordu. Pierce ve Bradley bakıcıyı sakinleştirmiş ve sonunda hawkins malikanesinin anahtarını almıştılar. Binaya girerler ve yangın mahallini aramaya koyulurlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *