CALL OF CTHULHU PART / BÖLÜM 2

Call of Cthulhu Let’s Finish Playthrough – Chapter 2 / Darkwater Port
Call of Cthulhu Oyun Kılavuzu Tam Çözüm – Kısım 2 / Darkwater Limanı

(EN) Pierce took the Hawkins case. The cursed artist is accused of having caused the fire that killed her and her family. As the only clue, she left her father a disturbing painting. On the shipping label, an address, a warehouse set on the docks of the island of Darkwater. The place seems to be the starting point for Pierce’s investigation.

(TR) Pierce Hawkins davasını almıştır. Lanetli sanatçı kendi ve ailesinin ölümüne sebep olan yangın ile suçlanmaktaydı. Tek ipucu olarak babasına rahatsız edici bir resim bırakmıştır. Sevkiyat etiketinde bir adres ve darkwater adasında bulunan bir ambar yazılıydı. Bu yer Pierce’in araştırması için başlanngıç noktası olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *